Cyklochodník – informácie

V našej obci bude nový cyklochodník!

Dňa 2.10.2020 nám prišlo oznámenie, že náš projekt na cyklochodník bol schválený. Nasledujúci krok je vytýčenie trasy, a už samotná realizácia, za ktorú bude zodpovedný Obecný podnik.

Ďakujeme nášmu starostovi, projektantovi a obecnému zastupiteľstvu za všetko úsilie pri písaní a pripravovaní projektu.