Mobilná aplikácia

Obecná aplikácia do mobilných telefónov. Na jednom mieste aktuality, udalosti, informácie z obecného úradu, počasie, farské oznamy a všetky ostatné informácie pre občana.

Kde sa dá aplikácia stiahnúť?

Aplikácia je dostupná bezplatne na operačných systémoch Android (Apple iOS na ceste). V prípade, že si nie ste istý, ktorý operačný systém máte na svojom mobile, opýtajte sa svojích známych.

Android iOS
Android iOS
Minimum - Android 5.0 Lollipop Pracujeme na iOS verzii...

Aktualizácie

1.3.0 - 2020-10

Pridané

 • kontakt na developera a technického správcu

Zmeny

 • grafické zmeny úvodnej obrazovky, aby boli dlaždice rovnako veľké aj na malých displejoch 📱
 • grafické zmeny, aby boli obrazovky rovnaké pre rôzne rozlíšenia (veľkosti zariadení)

Opravy

 • oprava Počasia. Otvorenie Počasia spôsobovalo pád aplikácie a to privolávalo ďalší dážď 🌦️
 • niekedy po úspešnom odoslaní podnetu ostala aplikácia na bielej obrazovke

1.2.0 - 2020-10

Pridané

 • možnosť zobrazenia Facebook-ovej stranký aj inej ako obecnej, napr. farského úradu
 • informácia o získavaní počasia ⛅
 • kontakt na vývojára

Zmeny

 • ak je na úrade nestránkový deň, tak sa zobrazí popis namiesto prázdneho miesta
 • nezobrazenia FB tlačidla ak obec FB nemá
 • zmena zobrazenia telefoného čísla obce
 • zrýchlenie zobrazenia stránok 🚀
 • vylepšená obrazovka oprávnení

Opravy

 • oprava načítania dátumov
 • oprava zobrazenia príliš dlhého názvu obce (Mýto pod Ďumbierom 👀)
 • oprava vzdialenosti od miesta ak nie je známa poloha zariadenia
 • oprava nesprávneho nastavovania miesta podnetu, ak sa miesto menilo viackrát
 • opravená chyba, kedy aplikácia padala ak nemohla získať dáta o počasí
 • [Android] oprava neotvárania niektorých prepojení z príspevkov
 • oprava checkboxu na obrazovke oprávnení

1.1.0 - 2020-09-10

Zmeny

 • zrýhlenie načítania webového obsahu o cca 30%-50% 🚀
 • vylepšená grafika pre niektoré moduly

Pridané

 • odosielanie podnetu spolu s fotkou a miestom podnetu
 • pridaná možnosť určiť miesto podnetu podľa aktuálnej polohy 🛰️
 • modul na zobrazovanie Facebook-ových príspevkov obecnej stránky
 • pridaná nová grafika pre niektoré moduly

Opravy

 • menšie opravy pri zobrazovaní vzdialeností miest "V okolí"
 • oprava získavania Počasia pri niektorých typoch Android zariadení
 • oprava pri určovaní miesta podnetu, kedy sa niektore podnety ocitli doslova v Afrike 🌍
 • oprava určovania povolení pri niektorých typoch Android zariadení

1.0.0 - nepublikované

Init

 • pridané úvodné funkcionality