Stavanie mája

Kategória  

Stavanie mája patrí medzi dlhoročné tradície obce. Už 11-ty rok sme zorganizovali stavanie nášho májového stromu tradične 30. apríla 2020. O postavenie mája sa postarali chlapi z dediny spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva. Detičky, ktoré sa na stavanie mája prišli pozrieť, mohli prispieť svojou stužkou, ktorú uviazali na korunu mája.

Do pohody nám hral a svojím vystúpením potešil ĽS Tatran.

Zverejnené 2. mája 2020.
Bez úpravy.